urna wyborcza

Wolne wybory są podstawową instytucją demokratyczną, pozwalającą obywatelom decydować o kierunku rozwoju wspólnoty politycznej. Ten doniosły akt, jak wszystkie inne działania katolików, powinien być inspirowany wiarą. Niniejszym dokumentem chcemy pomóc w podejściu do wyborów, które na różnych poziomach (samorządowym, krajowym, europejskim) będą odbywać się w najbliższych miesiącach.

Zapraszamy do zapoznania się z programem uroczystości odpustowych

Sanktuarium w Smolicach

SŁOWO ARCYBISKUPA METROPOLITY POZNAŃSKIEGO STANISŁAWA GĄDECKIEGO PRZED KORONACJĄ CUDOWNEGO WIZERUNKU

MATKI BOŻEJ UZDROWIENIA CHORYCH W SMOLICACH

 Umiłowani Archidiecezjanie!

logo szkoły katedralnej

Katedralna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. prowadzi zapisy do I klasy. Jest to publiczna, ośmioletnia szkoła podstawowa z przedmiotami ogólnokształcącymi i muzycznymi. Szkoła przyjmuje dziewczynki i chłopców posiadających predyspozycje do kształcenia muzycznego. Program wychowawczy oparty jest na wartościach chrześcijańskich. 

plakat Dzień Dobra

Zapraszamy na piknik!

krzyż i palma

Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne:

  • Gorzkie Żale poprzedzone Koronką do Miłosierdzia Bożego w niedziele o g. 17.00 (kazania pasyjne głosi ks. Marcin Łabęcki z par. JChNK w Czarnkowie).
  • Droga Krzyżowa w piątki o g. 10.00 i 17.45 (dla dzieci).

Polecamy

Polecane modlitwy

Polecane modlitwy

"Święty Rochu, Błogosławionym tyś obrońcą i Patronem morowego powietrza, proś za nami Pana Boga, aby nas minęła morowa plaga, tak nam Boże daj" AD 1709

Polecane modlitwy

Intencja Żywego Różańca na kwiecień:

Módlmy się o trwałe owoce rekolekcji wielkopostnych i wierne kroczenie za Zmartwychwstałym Chrystusem.

Parafialny FB

 


STANOWISKO RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI WOBEC DZIAŁAŃ JANA PAWŁA II ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZESTĘPSTW SEKSUALNYCH WOBEC MAŁOLETNICH  <LINK>

Kościół w obiektywie